Afronding begroting Defensie

7 februari 2024, begroting - De Kamer debatteert met minister Ollongren en staatssecretaris Van der Maat van Defensie over de begroting van hun ministerie voor 2024.

De wereld is de laatste jaren gevaarlijker en onvoorspelbaarder geworden, stelt minister Ollongren. Daarom zal Defensie eerder meer dan minder nodig zijn, denken ook de meeste woordvoerders. Bij deze begrotingsbehandeling bespreken ze de plannen van het kabinet.

Krijgsmacht versterken

Boswijk (CDA) vindt dat er extra investeringen in Defensie gedaan moeten worden. Erkens (VVD) pleit voor het vergroten van de operationele inzet. De minister geeft aan te willen investeren in werving en behoud van personeel, in materieel, in vastgoed en in ondersteuning, zodat de slagkracht op orde komt. Van Dijk (SGP) is blij met deze trendbreuk.

De instroom van personeel is inmiddels gelukkig groter dan de uitstroom, antwoordt staatssecretaris Van der Maat op een vraag van Eerdmans (JA21), maar het gaat nog niet snel genoeg. Podt (D66) pleit voor het in de krijgsmacht opnemen van mensen met een andere nationaliteit. Alle beetjes helpen, reageert de staatssecretaris, maar dat vereist wel een wetswijziging.

Naast het versterken van de krijgsmacht is het ook van belang om de stabiliteit en weerbaarheid van de samenleving te versterken, zegt Nordkamp (GroenLinks-PvdA). Met Ceder (ChristenUnie) constateert hij dat desinformatie op sociale media grote effecten kan hebben op de samenleving.

Oekraïne

Ollongren benadrukt dat Nederland Oekraïne wil blijven steunen, omdat dit bepalend is voor de veiligheid op ons continent. Ze omarmt het voorstel van Dassen (Volt) om de Oekraïense vlag te hijsen op het ministerie van Defensie op 24 februari, twee jaar na de invasie door Rusland.

Nederland stelt F-16's beschikbaar aan Oekraïne. Dobbe (SP) vindt dat erg ver gaan en vraagt nadrukkelijk naar de diplomatieke kant van het beëindigen van de oorlog. Wat is het pad naar vrede, is haar vraag.

Hoe wrang ook, uit de oorlog in Oekraïne worden ook allerlei lessen getrokken door Defensie, zegt de minister. Die gaan bijvoorbeeld over onbemenste systemen en precisieaanvallen vanaf grote afstand. Tuinman (BBB) pleit ervoor om daarbij ook de ervaringen van militairen uit de praktijk mee te nemen.

Voor Pool (PVV) is de steun aan Oekraïne reden tot zorg over de inzetbaarheid van de eigen krijgsmacht: geven we niet te veel weg? Van Houwelingen (FVD) heeft er geen vertrouwen in dat de Nederlandse wapenleveranties goed terechtkomen, maar volgens Ollongren controleert Oekraïne dit zelf nauwlettend.

Midden-Oosten

Ergin (DENK) vraagt wat het kabinet doet met het tussenvonnis dat het Internationaal Gerechtshof heeft uitgesproken richting Israël. Wij respecteren de uitspraak en roepen op die na te leven, antwoordt Ollongren.

Hoe vraagt het kabinet aandacht voor de mensen die door Hamas gegijzeld zijn, wil Kahraman (NSC) weten. Dat wordt benoemd in ieder gesprek dat Nederlandse bewindspersonen erover voeren, verzekert de minister.

Het debat over de begroting begon op 6 februari met de inbreng van de woordvoerders. De Kamer stemt op 13 februari over de bij het debat ingediende moties . Over de begroting wordt op 15 februari gestemd.

Zie ook

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.
  • Kijk debatten terug via Debat Direct