Aandacht voor terrorismebestrijding

27 juni 2017, debat - Doet Nederland het juiste om terrorisme te voorkomen? De Kamer debatteert met premier Rutte, minister Blok (Veiligheid) en minister Asscher (Sociale Zaken).

De laatste dodelijke aanslag in Nederland was in 2004: de moord op Theo van Gogh. Politie, justitie en veiligheidsdiensten doen goed werk, stelt Van Raak (SP) vast. Ook Verhoeven (D66) denkt dat de combinatie van repressie en preventie die Nederland toepast, goed uitpakt. Arissen (PvdD) roept op om de kalmte te bewaren: angst is een slechte raadgever.

Verschillende woordvoerders wijzen op aanslagen in omringende landen. Europa is een slagveld, stelt Wilders (PVV). We moeten alles op alles zetten om terrorisme te stoppen, zegt Krol (50PLUS), en passende maatregelen nemen om de waanzin adequaat het hoofd te bieden.

Administratieve detentie

Veiligheidsdienst AIVD moet de bevoegdheid krijgen om mensen vast zetten die in verband kunnen worden gebracht met (de voorbereiding van) terrorisme, vindt Wilders, ook als daarvoor nog onvoldoende bewijs is. Hij dient daarom een initiatiefwetsvoorstel in dat administratieve detentie mogelijk maakt. Maar dit roept weerstand op bij sommige andere woordvoerders.

  • Verhoeven: het holt de rechtsstaat uit en is in strijd met internationale verdragen
  • Buitenweg (GroenLinks): het zorgt ervoor dat (islamitische) gemeenschappen het vertrouwen in de overheid verliezen
  • Arissen: misbruik terrorisme niet om burgerlijke vrijheden en democratische rechten in te perken

Hiddema (FvD) verwijt de tegenstanders van Wilders' initiatiefwetsvoorstel "rechtsstatelijke navelstaarderij", die slechts houdbaar is "zolang de bom niet is gevallen".

Preventie en deradicalisering

Jongeren die radicaliseren hebben vaak dezelfde kenmerken, zegt Van Raak, die pleit voor preventieve deradicalisering. Van Toorenburg (CDA) vraagt aandacht voor deradicalisering van vrouwen en jeugdigen die terugkeren uit terroristische gebied.

Radicalisering wordt zowel via het strafrecht als via hulpverlening aangepakt, zegt Blok. Leerkrachten, jeugdzorg en politie zijn belangrijk voor de preventie, benadrukt Asscher, zodat op tijd kan worden ingegrepen.

Islam

Verreweg de meeste aanslagplegers zijn geïnspireerd door de islam, "een kwaadaardige, gewelddadige ideologie", stelt Wilders. Voorzie korans van een sticker, suggereert Hiddema: "Kan het brein ernstige schade toebrengen".

Het verbinden van terrorisme aan de islam creëert een verkeerd beeld, betoogt Azarkan (DENK). De laatste aanslag in Nederland was op een islamitisch gebedshuis in Enschede. Waarom doet de overheid niet meer om moskeeën te beschermen? De diensten kijken heel scherp of extra beveiliging van gebouwen nodig is, reageert Blok.

Goedwillende, hardwerkende moslims zijn dubbel slachtoffer, zegt Rutte, omdat ze worden aangekeken op aanslagen uit naam van de islam, waar ze niets mee te maken hebben.

Salafisme

Salafisme, een fundamentalistische stroming in de islam, kan bijdragen aan radicalisering, zo blijkt uit onderzoek. Daarom moeten we voorkomen dat salafistische organisaties vanuit het buitenland gefinancierd worden, vinden Tellegen (VVD), Van Toorenburg en Van Raak. Kuiken (PvdA) wil salafistische organisaties aanpakken als die de grenzen van de rechtsstaat overschrijden. Roei salafistische broeinesten uit via infiltratie, suggereert Hiddema.

Het aanpakken van salafistische organisaties is lastig, zegt Asscher. Niet altijd kan worden vastgesteld of een organisatie salafistisch is, en niet alle salafistische organisaties overtreden de wet.

De Kamer stemt 4 juli over de ingediende moties .

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.
  • Kijk het debat terug via Debat Gemist