Moties

Zoekresultaten (1)

U zoekt op ‘25424-509’ U zoekt in Kamerstukken, Moties

Hieronder vindt u een overzicht van alle ingediende moties. Als u doorklikt op een motie kunt u ook de activiteit waarbij de motie is ingediend, de stemmingsuitslagen en gerelateerde documenten vinden. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking) van de motie.

Kamerleden kunnen moties indienen om een oordeel te geven over het gevoerde beleid, om de regering te vragen iets te doen of juist niet te doen of om meer algemeen een uitspraak te doen over bepaalde zaken of actuele ontwikkelingen. Moties kunnen bij de bespreking van elk onderwerp ingediend worden en ieder Kamerlid kan dat doen. Uiteindelijk worden alle moties in stemming gebracht.

Moties

Motie van de leden Diertens en Van den Berg over het organiseren van regionale doorzettingsmacht

Motie van de leden Diertens en Van den Berg over het organiseren van regionale doorzettingsmacht. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 25 424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 509 MOTIE VAN DE LEDEN DIERTENS EN VAN DEN...

2020D03329