Moties

Zoekresultaten (54.482)

U zoekt in Kamerstukken, Moties

Hieronder vindt u een overzicht van alle ingediende moties. Als u doorklikt op een motie kunt u ook de activiteit waarbij de motie is ingediend, de stemmingsuitslagen en gerelateerde documenten vinden. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking) van de motie.

Kamerleden kunnen moties indienen om een oordeel te geven over het gevoerde beleid, om de regering te vragen iets te doen of juist niet te doen of om meer algemeen een uitspraak te doen over bepaalde zaken of actuele ontwikkelingen. Moties kunnen bij de bespreking van elk onderwerp ingediend worden en ieder Kamerlid kan dat doen. Uiteindelijk worden alle moties in stemming gebracht.

Moties

Motie van het lid Kathmann over tot duidelijke kaders komen over transparant en ethisch gebruik van algoritmen en AI voor private sectoren waar mensen afhankelijk van zijn

Motie van het lid Kathmann over tot duidelijke kaders komen over transparant en ethisch gebruik van algoritmen en AI voor private sectoren waar mensen afhankelijk van zijn. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 26 643...

2024D19670

Moties

Motie van het lid Van Campen c.s. over samen met andere EU-lidstaten druk zetten op Georgië om de foreign agents law terug te draaien

Motie van het lid Van Campen c.s. over samen met andere EU-lidstaten druk zetten op Georgië om de foreign agents law terug te draaien. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 476 Staat van de...

2024D19598

Moties

Motie van het lid Klaver c.s. over in Europees verband pleiten voor beperkende maatregelen wat betreft import uit Rusland in het nucleair domein en van LNG

Motie van het lid Klaver c.s. over in Europees verband pleiten voor beperkende maatregelen wat betreft import uit Rusland in het nucleair domein en van LNG. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 476 Staat...

2024D19596

Moties

Motie van het lid Ceder c.s. over zich richting de huidige en nieuwe Europese Commissie hardmaken voor de bevordering van godsdienstvrijheid, onder andere door de instandhouding van de gezant voor godsdienstvrijheid

Motie van het lid Ceder c.s. over zich richting de huidige en nieuwe Europese Commissie hardmaken voor de bevordering van godsdienstvrijheid, onder andere door de instandhouding van de gezant voor godsdienstvrijheid. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2...

2024D19605

Moties

Motie van het lid Diederik van Dijk over zich er in Europees verband voor inspannen dat organisaties zoals Samidoun op de Europese lijst van terroristische organisaties worden geplaatst

Motie van het lid Diederik van Dijk over zich er in Europees verband voor inspannen dat organisaties zoals Samidoun op de Europese lijst van terroristische organisaties worden geplaatst. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36...

2024D19603

Moties

Motie van het lid Teunissen over uitspreken dat de gezondheid van mensen en dieren en hun leefomgeving centraal moet staan in het bestrijdingsmiddelenbeleid

Motie van het lid Teunissen over uitspreken dat de gezondheid van mensen en dieren en hun leefomgeving centraal moet staan in het bestrijdingsmiddelenbeleid. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 476 Staat van de Europese...

2024D19601

Moties

Motie van de leden Kathmann en Mutluer over een jaar na inwerkingtreding van de wet onderzoeken of en in hoeverre het belemmerend werkt dat er sprake is van twee organisaties

Motie van de leden Kathmann en Mutluer over een jaar na inwerkingtreding van de wet onderzoeken of en in hoeverre het belemmerend werkt dat er sprake is van twee organisaties. 36377-16 16 mei 2024 Regels over...

2024D19769

Moties

Motie van het lid Six Dijkstra over onderzoeken of en hoe een grote offensieve aanpak van het aanbieden van kinderpornografisch en terroristisch materiaal en deepfakes kan worden geïmplementeerd of geïntensiveerd

Motie van het lid Six Dijkstra over onderzoeken of en hoe een grote offensieve aanpak van het aanbieden van kinderpornografisch en terroristisch materiaal en deepfakes kan worden geïmplementeerd of geïntensiveerd. 36377-17 16 mei 2024 Regels over...

2024D19770

Moties

Motie van het lid Michon-Derkzen over een integraal plan om de samenwerking met andere landen bij het bestrijden van online kindermisbruik te intensiveren

Motie van het lid Michon-Derkzen over een integraal plan om de samenwerking met andere landen bij het bestrijden van online kindermisbruik te intensiveren. 36377-15 16 mei 2024 Regels over een bestuursrechtelijke aanpak van online kinderpornografisch materiaal...

2024D19764

Moties

Motie van het lid Olger van Dijk over de Stichting van de Arbeid laten adviseren over de toekomst van de reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer

Motie van het lid Olger van Dijk over de Stichting van de Arbeid laten adviseren over de toekomst van de reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 305 Mobiliteitsbeleid Nr. 455 MOTIE...

2024D19446

Moties

Motie van de leden Kröger en De Hoop over bezien hoe afschalingen in de dienstregeling en/of forse tariefstijgingen voorkomen kunnen worden

Motie van de leden Kröger en De Hoop over bezien hoe afschalingen in de dienstregeling en/of forse tariefstijgingen voorkomen kunnen worden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 305 Mobiliteitsbeleid Nr. 456 MOTIE VAN DE...

2024D19447

Moties

Motie van het lid El Abassi over de milieuzones afschaffen

Motie van het lid El Abassi over de milieuzones afschaffen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 305 Mobiliteitsbeleid Nr. 459 MOTIE VAN HET LID EL ABASSI Voorgesteld 15 mei 2024 De Kamer, gehoord de...

2024D19450

Moties

Motie van het lid El Abassi over het in kaart brengen van de groep huishoudens die vanwege de onbetaalbaarheid geen brandstofauto heeft

Motie van het lid El Abassi over het in kaart brengen van de groep huishoudens die vanwege de onbetaalbaarheid geen brandstofauto heeft. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 305 Mobiliteitsbeleid Nr. 460 MOTIE VAN...

2024D19451

Moties

Motie van het lid Van Kent over het bevriezen van de prijs van treinkaartjes

Motie van het lid Van Kent over het bevriezen van de prijs van treinkaartjes. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 305 Mobiliteitsbeleid Nr. 457 MOTIE VAN HET LID VAN KENT Voorgesteld 15 mei 2024...

2024D19448

Moties

Motie van het lid El Abassi over voorkomen dat gemeenten overal binnen de stadsgrenzen betaald parkeren invoeren

Motie van het lid El Abassi over voorkomen dat gemeenten overal binnen de stadsgrenzen betaald parkeren invoeren. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 305 Mobiliteitsbeleid Nr. 458 MOTIE VAN HET LID EL ABASSI Voorgesteld...

2024D19449