Moties

Zoekresultaten (54.482)

U zoekt in Kamerstukken, Moties

Hieronder vindt u een overzicht van alle ingediende moties. Als u doorklikt op een motie kunt u ook de activiteit waarbij de motie is ingediend, de stemmingsuitslagen en gerelateerde documenten vinden. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking) van de motie.

Kamerleden kunnen moties indienen om een oordeel te geven over het gevoerde beleid, om de regering te vragen iets te doen of juist niet te doen of om meer algemeen een uitspraak te doen over bepaalde zaken of actuele ontwikkelingen. Moties kunnen bij de bespreking van elk onderwerp ingediend worden en ieder Kamerlid kan dat doen. Uiteindelijk worden alle moties in stemming gebracht.

Moties

Motie van het lid Ceder c.s. over in bilateraal en Europees verband er bij de Israëlische regering op aandringen het maximale te doen voor de veiligheid van burgers en ontheemden in Rafah

Motie van het lid Ceder c.s. over in bilateraal en Europees verband er bij de Israëlische regering op aandringen het maximale te doen voor de veiligheid van burgers en ontheemden in Rafah. Tweede Kamer der Staten-Generaal...

2024D19785

Moties

Motie van de leden Bruyning en Paternotte over onderzoek naar de wenselijkheid van een uitvoeringstoets gericht op het perspectief van de BES-eilanden

Motie van de leden Bruyning en Paternotte over onderzoek naar de wenselijkheid van een uitvoeringstoets gericht op het perspectief van de BES-eilanden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 IV Vaststelling van de begrotingsstaten...

2024D19724

Moties

Motie van het lid Paternotte over bij de accijnsverlaging Caribisch Nederland gelijk behandelen en investeringen voor Caribisch Nederland inzichtelijk maken bij de vervolgstappen in de formatie

Motie van het lid Paternotte over bij de accijnsverlaging Caribisch Nederland gelijk behandelen en investeringen voor Caribisch Nederland inzichtelijk maken bij de vervolgstappen in de formatie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 IV...

2024D19726

Moties

Motie van het lid Boswijk c.s. over het decoratiestelsel op passende wijze moderniseren

Motie van het lid Boswijk c.s. over het decoratiestelsel op passende wijze moderniseren. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 29 521 Nederlandse deelname aan vredesmissies Nr. 485 MOTIE VAN HET LID BOSWIJK C.S. Voorgesteld 16...

2024D19763

Moties

Motie van het lid White c.s. over samen met de BES-eilanden een structuur voor goede dataverzameling maken op basis waarvan het toekomstig gevormde beleid kan worden bepaald

Motie van het lid White c.s. over samen met de BES-eilanden een structuur voor goede dataverzameling maken op basis waarvan het toekomstig gevormde beleid kan worden bepaald. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410...

2024D19716

Moties

Motie van het lid Kathmann over een juridische grondslag ontwikkelen met kaders voor het gebruik van gezichtsherkenning door de politie en de mate waarin andere rechten mogen worden ingeperkt

Motie van het lid Kathmann over een juridische grondslag ontwikkelen met kaders voor het gebruik van gezichtsherkenning door de politie en de mate waarin andere rechten mogen worden ingeperkt. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024...

2024D19672

Moties

Motie van de leden Ergin en Van Baarle over onderzoeken naar de effecten van digitale systemen stimuleren en hieraan bijdragen

Motie van de leden Ergin en Van Baarle over onderzoeken naar de effecten van digitale systemen stimuleren en hieraan bijdragen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 1168 MOTIE...

2024D19661

Moties

Motie van het lid Dassen over een voortrekkersrol spelen in de totstandkoming en creatie van de vijfde vrijheid voor onderzoek, innovatie en kennis

Motie van het lid Dassen over een voortrekkersrol spelen in de totstandkoming en creatie van de vijfde vrijheid voor onderzoek, innovatie en kennis. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 476 Staat van de Europese...

2024D19607

Moties

Motie van het lid Kathmann over het gebruik van gezichtsherkenningssoftware in kaart brengen en toepassingen waarbij het gebruik niet wettelijk is toegestaan maar wel gewenst is van een grondslag voorzien of beëindigen

Motie van het lid Kathmann over het gebruik van gezichtsherkenningssoftware in kaart brengen en toepassingen waarbij het gebruik niet wettelijk is toegestaan maar wel gewenst is van een grondslag voorzien of beëindigen. Tweede Kamer der Staten-Generaal...

2024D19671

Moties

Motie van het lid White c.s. over voor de drie afzonderlijke eilanden monitoren of de stappen die nu gezet zijn voldoende zijn om het bestaansminimum te bereiken

Motie van het lid White c.s. over voor de drie afzonderlijke eilanden monitoren of de stappen die nu gezet zijn voldoende zijn om het bestaansminimum te bereiken. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410...

2024D19714

Moties

Motie van het lid Bruyning c.s. over onderzoek doen naar het verlenen van expertise en de haalbaarheid van een projectbureau om de eilanden te ondersteunen met het aanspreken van EU-fondsen

Motie van het lid Bruyning c.s. over onderzoek doen naar het verlenen van expertise en de haalbaarheid van een projectbureau om de eilanden te ondersteunen met het aanspreken van EU-fondsen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar...

2024D19720

Moties

Motie van het lid Michon-Derkzen c.s. over een centrum voor ondernemerschap voor Saba en Sint-Eustatius

Motie van het lid Michon-Derkzen c.s. over een centrum voor ondernemerschap voor Saba en Sint-Eustatius. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 IV Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H)...

2024D19712

Moties

Motie van het lid Dassen over pleiten voor het volledig afschaffen van het vetorecht

Motie van het lid Dassen over pleiten voor het volledig afschaffen van het vetorecht. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 476 Staat van de Europese Unie 2024 Nr. 9 MOTIE VAN HET LID DASSEN...

2024D19608

Moties

Motie van het lid Michon-Derkzen c.s. over constructief en creatief in gesprek gaan met overheidspartners aan de zijden van Nederland en Saba opdat Saba de plannen voor de haven kan realiseren

Motie van het lid Michon-Derkzen c.s. over constructief en creatief in gesprek gaan met overheidspartners aan de zijden van Nederland en Saba opdat Saba de plannen voor de haven kan realiseren.

2024D19711

Moties

Motie van het lid Van Haasen over geen verhoging van de vrije uitkering doorvoeren voor Bonaire

Motie van het lid Van Haasen over geen verhoging van de vrije uitkering doorvoeren voor Bonaire. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 IV Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds...

2024D19717