Moties

Zoekresultaten (54.573)

U zoekt in Kamerstukken, Moties

Hieronder vindt u een overzicht van alle ingediende moties. Als u doorklikt op een motie kunt u ook de activiteit waarbij de motie is ingediend, de stemmingsuitslagen en gerelateerde documenten vinden. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking) van de motie.

Kamerleden kunnen moties indienen om een oordeel te geven over het gevoerde beleid, om de regering te vragen iets te doen of juist niet te doen of om meer algemeen een uitspraak te doen over bepaalde zaken of actuele ontwikkelingen. Moties kunnen bij de bespreking van elk onderwerp ingediend worden en ieder Kamerlid kan dat doen. Uiteindelijk worden alle moties in stemming gebracht.

Moties

Motie van het lid Nijboer over concrete afspraken met banken over goede en toegankelijke hypotheekregelingen voor wooncoöperaties

Motie van het lid Nijboer over concrete afspraken met banken over goede en toegankelijke hypotheekregelingen voor wooncoöperaties. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 32 847 Integrale visie op de woningmarkt Nr. 1091 MOTIE VAN HET...

2023D36667

Moties

Motie van de leden Teunissen en Postma over de import van houtige biomassa uit het buitenland sterk ontmoedigen en geen nieuwe subsidies hiervoor verstrekken

Motie van de leden Teunissen en Postma over de import van houtige biomassa uit het buitenland sterk ontmoedigen en geen nieuwe subsidies hiervoor verstrekken. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid Nr...

2024D15962

Moties

Motie van het lid Kostic

Motie van het lid Kostic. 21501-32-1648 23 mei 2024 Landbouw- en Visserijraad MOTIE VAN HET LID KOSTIC Plenair (tweeminutendebat) Motie glyfosaat - Tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad d.d. 27 mei 2024 (21501-32-1644) De Kamer, gehoord de beraadslaging...

2024D20772

Moties

Motie van het lid Baudet over uitspreken dat dhr. Geert Wilders alsnog premier moet worden

Motie van het lid Baudet over uitspreken dat dhr. Geert Wilders alsnog premier moet worden. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2023-2024 36 471 Kabinetsformatie 2023 Nr. 57 MOTIE VAN HET LID BAUDET Voorgesteld 22 mei...

2024D20651

Moties

Motie van het lid Eerdmans over uitspreken dat de Spreidingswet vóór 1 november van dit jaar ingetrokken moet zijn

Motie van het lid Eerdmans over uitspreken dat de Spreidingswet vóór 1 november van dit jaar ingetrokken moet zijn. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2023-2024 36 471 Kabinetsformatie 2023 Nr. 60 MOTIE VAN HET LID...

2024D20654

Moties

Motie van het lid Eerdmans over uitspreken dat er zo snel mogelijk een pauzeknop komt voor zowel het rijk als de provincies op het verlenen van vergunningen voor nieuwe windturbines of windturbineparken op land

Motie van het lid Eerdmans over uitspreken dat er zo snel mogelijk een pauzeknop komt voor zowel het rijk als de provincies op het verlenen van vergunningen voor nieuwe windturbines of windturbineparken op land. TWEEDE KAMER...

2024D20656

Moties

Motie van het lid Dijk over een doorrekening van het coalitieakkoord door het Nibud

Motie van het lid Dijk over een doorrekening van het coalitieakkoord door het Nibud. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2023-2024 36 471 Kabinetsformatie 2023 Nr. 52 MOTIE VAN HET LID DIJK Voorgesteld 22 mei 2024...

2024D20646

Moties

Motie van het lid Dijk over het nieuw te vormen kabinet verzoeken het minimumloon alsnog te verhogen en dit te betalen door het afschaffen van de belastingkorting op de inkoop van eigen aandelen terug te draaien

Motie van het lid Dijk over het nieuw te vormen kabinet verzoeken het minimumloon alsnog te verhogen en dit te betalen door het afschaffen van de belastingkorting op de inkoop van eigen aandelen terug te draaien...

2024D20645

Moties

Motie van de leden Eerdmans en Bikker over uitspreken dat in het regeringsprogramma concrete en jaarlijks afrekenbare doelstellingen opgenomen moeten worden

Motie van de leden Eerdmans en Bikker over uitspreken dat in het regeringsprogramma concrete en jaarlijks afrekenbare doelstellingen opgenomen moeten worden. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2023-2024 36 471 Kabinetsformatie 2023 Nr. 61 MOTIE VAN...

2024D20655

Moties

Motie van het lid Timmermans c.s. over uitspreken dat chronisch zieken evenveel moeten profiteren van een lager eigen risico als de rest van Nederland

Motie van het lid Timmermans c.s. over uitspreken dat chronisch zieken evenveel moeten profiteren van een lager eigen risico als de rest van Nederland. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2023-2024 36 471 Kabinetsformatie 2023 Nr...

2024D20638

Moties

Motie van het lid Dassen over voorafgaand aan de aanstelling met potentiële bewindslieden in gesprek gaan, laten vaststellen dat zij zich houden aan het lobbyverbod voor het oude ministerie en aanpalende beleidsterreinen, het draaideurverbod en de afkoelperiode met verplicht advies, en hen verplicht de self-assessment integriteit bewindspersonen af laten nemen

Motie van het lid Dassen over voorafgaand aan de aanstelling met potentiële bewindslieden in gesprek gaan, laten vaststellen dat zij zich houden aan het lobbyverbod voor het oude ministerie en aanpalende beleidsterreinen, het draaideurverbod en de...

2024D20653

Moties

Motie van de leden Jetten en Eerdmans over er voor zorgen dat de politie na financiering voor de nieuwe taken zoals omschreven in het hoofdlijnenakkoord ook nog minimaal 400 miljoen structureel extra toebedeeld krijgt

Motie van de leden Jetten en Eerdmans over er voor zorgen dat de politie na financiering voor de nieuwe taken zoals omschreven in het hoofdlijnenakkoord ook nog minimaal 400 miljoen structureel extra toebedeeld krijgt. TWEEDE KAMER...

2024D20640

Moties

Motie van het lid Pierik

Motie van het lid Pierik. 21501-32-1647 23 mei 2024 Landbouw- en Visserijraad MOTIE VAN HET LID PIERIK Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad d.d. 27 mei 2024 (21501-32-1644) De Kamer, gehoord de beraadslaging; overwegende dat...

2024D20770

Moties

Motie van het lid Timmermans c.s. over uitspreken dat bezuinigingen voorkomen moeten worden en dat bij tegenvallers eerst gekeken moet worden naar hogere lasten op winst en vermogen

Motie van het lid Timmermans c.s. over uitspreken dat bezuinigingen voorkomen moeten worden en dat bij tegenvallers eerst gekeken moet worden naar hogere lasten op winst en vermogen. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2023-2024 36...

2024D20639

Moties

Motie van het lid Eerdmans over de nieuwe regering oproepen diplomatieke steun aan Palestijnse staatsvorming enkel te verlenen mits sprake is van wederzijdse legitieme, democratisch onderbouwde en diplomatieke onderhandelingen tussen Israël en de Palestijnse autoriteiten

Motie van het lid Eerdmans over de nieuwe regering oproepen diplomatieke steun aan Palestijnse staatsvorming enkel te verlenen mits sprake is van wederzijdse legitieme, democratisch onderbouwde en diplomatieke onderhandelingen tussen Israël en de Palestijnse autoriteiten. TWEEDE...

2024D20657