Moties

Zoekresultaten (47.093)

U zoekt in Kamerstukken, Moties

Hieronder vindt u een overzicht van alle ingediende moties. Als u doorklikt op een motie kunt u ook de activiteit waarbij de motie is ingediend, de stemmingsuitslagen en gerelateerde documenten vinden. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking) van de motie.

Kamerleden kunnen moties indienen om een oordeel te geven over het gevoerde beleid, om de regering te vragen iets te doen of juist niet te doen of om meer algemeen een uitspraak te doen over bepaalde zaken of actuele ontwikkelingen. Moties kunnen bij de bespreking van elk onderwerp ingediend worden en ieder Kamerlid kan dat doen. Uiteindelijk worden alle moties in stemming gebracht.

Moties

Motie van de leden Alkaya en Weverling over onderzoek naar strategische afhankelijkheden en kwetsbaarheden in Nederland, en hoe die in nationaal of Europees verband gemitigeerd kunnen worden

Motie van de leden Alkaya en Weverling over onderzoek naar strategische afhankelijkheden en kwetsbaarheden in Nederland, en hoe die in nationaal of Europees verband gemitigeerd kunnen worden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2020–2021 35 570 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en

2020D49548

Moties

Motie van het lid Sjoerdsma c.s. over de Europese Commissie verzoeken een lijst op te stellen van de risico's omtrent de leveringszekerheid van essentiële goederen

Motie van het lid Sjoerdsma c.s. over de Europese Commissie verzoeken een lijst op te stellen van de risico's omtrent de leveringszekerheid van essentiële goederen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2020–2021 35 663 Staat van de Europese Unie 2021 Nr. 15 MOTIE VAN HET LID SJOERDSMA C.S. Voorgesteld 17 juni 2021 De Kamer, gehoord de

2021D24100

Moties

Motie van het lid Brekelmans over een snellere afname van strategische afhankelijkheden van China

Motie van het lid Brekelmans over een snellere afname van strategische afhankelijkheden van China. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2020–2021 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 2383 MOTIE VAN HET LID BREKELMANS Voorgesteld 8 juli 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de EU voor diverse

2021D28529

Moties

Motie van het lid Koekkoek over maatregelen ter toetsing van algoritmen en IT-systemen op discriminerende effecten voorafgaand aan ingebruikneming daarvan

Motie van het lid Koekkoek over maatregelen ter toetsing van algoritmen en IT-systemen op discriminerende effecten voorafgaand aan ingebruikneming daarvan. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 30 950 Rassendiscriminatie Nr. 306 MOTIE VAN HET LID KOEKKOEK Voorgesteld 19 mei 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging,

2022D20369

Moties

Motie van het lid Romke de Jong over de autonome bevoegdheid voor specifieke rijksinspecties om rapporten uit eigen naam naar de Kamer te sturen

Motie van het lid Romke de Jong over de autonome bevoegdheid voor specifieke rijksinspecties om rapporten uit eigen naam naar de Kamer te sturen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 31 066 Belastingdienst Nr. 1014 MOTIE VAN HET LID ROMKE DE JONG Voorgesteld 10 mei 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende het

2022D18240

Moties

Motie van het lid Eerdmans c.s. over de mogelijkheid om een inspecteur-generaal uit te nodigen zonder toestemming van een bewindspersoon

Motie van het lid Eerdmans c.s. over de mogelijkheid om een inspecteur-generaal uit te nodigen zonder toestemming van een bewindspersoon. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 31 066 Belastingdienst Nr. 1009 MOTIE VAN HET LID EERDMANS C.S. Voorgesteld 10 mei 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering een

2022D18234

Moties

Motie van het lid Van der Lee c.s. over wettelijke verankering van de formeel onafhankelijke positie van de IBTD

Motie van het lid Van der Lee c.s. over wettelijke verankering van de formeel onafhankelijke positie van de IBTD. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 31 066 Belastingdienst Nr. 1013 MOTIE VAN HET LID VAN DER LEE C.S. Voorgesteld 10 mei 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de bevoegdheden van de Minister

2022D18239

Moties

Motie van het lid Eerdmans c.s. over ook voor de domeinen toeslagen en douane een wettelijke basis creëren voor ontheffing van de geldende geheimhoudingsplicht

Motie van het lid Eerdmans c.s. over ook voor de domeinen toeslagen en douane een wettelijke basis creëren voor ontheffing van de geldende geheimhoudingsplicht. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 31 066 Belastingdienst Nr. 1010 MOTIE VAN HET LID EERDMANS C.S. Voorgesteld 10 mei 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging,

2022D18235

Moties

Gewijzigde motie van het lid Van der Lee c.s. over de mogelijkheid voor de IBTD om onderzoek te starten naar aanleiding van individuele meldingen (t.v.v. 31066-1012)

Gewijzigde motie van het lid Van der Lee c.s. over de mogelijkheid voor de IBTD om onderzoek te starten naar aanleiding van individuele meldingen (t.v.v. 31066-1012). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 31 066 Belastingdienst Nr. 1018 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN DER LEE C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 1012

2022D19277

Moties

Motie van de leden Ploumen en Jetten over een inventarisatie van wetgeving die hardvochtig uitpakt

Motie van de leden Ploumen en Jetten over een inventarisatie van wetgeving die hardvochtig uitpakt. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2020–2021 35 510 Parlementaire ondervraging kinderopvangtoeslag Nr. 24 MOTIE VAN DE LEDEN PLOUMEN EN JETTEN Voorgesteld 19 januari 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de wetgeving

2021D02434

Moties

Motie van het lid Kuik over een Nederlandse Global Health Strategie

Motie van het lid Kuik over een Nederlandse Global Health Strategie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2020–2021 35 570 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2021 Nr. 22 MOTIE VAN HET LID KUIK Voorgesteld 2 december 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging,

2020D49542

Moties

Motie van de leden Leijten en Erkens over het maken van afspraken voor de plaatsing van nieuwe windmolens

Motie van de leden Leijten en Erkens over het maken van afspraken voor de plaatsing van nieuwe windmolens. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid Nr. 985 MOTIE VAN DE LEDEN LEIJTEN EN ERKENS Voorgesteld 23 februari 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in het

2022D07258

Moties

Motie van het lid Bisschop c.s. over pleiten voor een kritische beoordeling van de Green Deal en de Farm to Fork-strategie

Motie van het lid Bisschop c.s. over pleiten voor een kritische beoordeling van de Green Deal en de Farm to Fork-strategie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 21 501-32 Landbouw- en Visserijraad Nr. 1398 MOTIE VAN HET LID BISSCHOP C.S. Voorgesteld 8 maart 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de Kamer

2022D08832

Moties

Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over de mogelijkheden van burgerpanels

Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over de mogelijkheden van burgerpanels. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2020–2021 32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid Nr. 578 MOTIE VAN HET LID AGNES MULDER C.S. Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 7 oktober 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat bij grote

2020D39380

Moties

Motie van het lid Madlener over een leidende rol inzake de software van weginfrastructuur, bruggen, sluizen en tunnels

Motie van het lid Madlener over een leidende rol inzake de software van weginfrastructuur, bruggen, sluizen en tunnels. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 925 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2022 Nr. 20 MOTIE VAN HET LID MADLENER Voorgesteld

2021D41871

Naar boven