Moties

Zoekresultaten (52.165)

U zoekt in Kamerstukken, Moties

Hieronder vindt u een overzicht van alle ingediende moties. Als u doorklikt op een motie kunt u ook de activiteit waarbij de motie is ingediend, de stemmingsuitslagen en gerelateerde documenten vinden. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking) van de motie.

Kamerleden kunnen moties indienen om een oordeel te geven over het gevoerde beleid, om de regering te vragen iets te doen of juist niet te doen of om meer algemeen een uitspraak te doen over bepaalde zaken of actuele ontwikkelingen. Moties kunnen bij de bespreking van elk onderwerp ingediend worden en ieder Kamerlid kan dat doen. Uiteindelijk worden alle moties in stemming gebracht.

Moties

Motie van de leden Van den Berg en Paulusma over de doeltreffendheid van de fiscale regeling voor chronisch zieken en gehandicapten beoordelen

Motie van de leden Van den Berg en Paulusma over de doeltreffendheid van de fiscale regeling voor chronisch zieken en gehandicapten beoordelen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2020–2021 35 830 XVI Jaarverslag en slotwet Ministerie...

2021D25153

Moties

Motie van het lid Harbers c.s. over de Tweede Kamer vooraf betrekken bij beleidsdoorlichtingen

Motie van het lid Harbers c.s. over de Tweede Kamer vooraf betrekken bij beleidsdoorlichtingen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014–2015 34 000 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën Nr. 36 MOTIE VAN HET...

2014D33872

Moties

Motie van de leden Brekelmans en Peters over onderzoeken of en hoe in meer gevallen een derde land als veilig beschermingsalternatief kan worden tegengeworpen

Motie van de leden Brekelmans en Peters over onderzoeken of en hoe in meer gevallen een derde land als veilig beschermingsalternatief kan worden tegengeworpen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. 3028...

2022D56520

Moties

Motie van het lid Tjeerd de Groot over een taskforce voor het opstellen van een veiligheidsplan voor de recreatievaart

Motie van het lid Tjeerd de Groot over een taskforce voor het opstellen van een veiligheidsplan voor de recreatievaart. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 409 Zee- en binnenvaart Nr. 419 MOTIE VAN HET...

2023D39419

Moties

Motie van de leden Kröger en De Hoop over rapporteren over middelen om het gebruik van privé- en zakenjets van en naar Nederlandse luchthavens effectief in te perken

Motie van de leden Kröger en De Hoop over rapporteren over middelen om het gebruik van privé- en zakenjets van en naar Nederlandse luchthavens effectief in te perken. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 29...

2023D39383

Moties

Motie van het lid Raemakers over het kennis- en informatiepunt van de Jeugdautoriteit vragen om in beeld te brengen welke handvatten nodig zijn voor de ontwikkeling van tarieven

Motie van het lid Raemakers over het kennis- en informatiepunt van de Jeugdautoriteit vragen om in beeld te brengen welke handvatten nodig zijn voor de ontwikkeling van tarieven. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2023-2024 31...

2023D39462

Moties

Motie van het lid Alkaya over privévluchten vanaf Nederlandse luchthavens per direct verbieden

Motie van het lid Alkaya over privévluchten vanaf Nederlandse luchthavens per direct verbieden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 29 665 Evaluatie Schipholbeleid Nr. 483 MOTIE VAN HET LID ALKAYA Voorgesteld 28 september 2023 De...

2023D39382

Moties

Motie van het lid Sneller over de voorgestelde ambtseed zodanig aanpassen dat ambtenaren niet langer verplicht worden om trouw te zweren of te beloven aan de Koning

Motie van het lid Sneller over de voorgestelde ambtseed zodanig aanpassen dat ambtenaren niet langer verplicht worden om trouw te zweren of te beloven aan de Koning. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 29 362...

2023D39647

Moties

Motie van het lid Paulusma over onderzoeken of het subsidiebedrag voor samenwerkingsverbanden gericht op zeldzame ziektes kan meegroeien met het aantal aangesloten organisaties

Motie van het lid Paulusma over onderzoeken of het subsidiebedrag voor samenwerkingsverbanden gericht op zeldzame ziektes kan meegroeien met het aantal aangesloten organisaties. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 29 214 Subsidiebeleid VWS Nr. 100...

2023D39492

Moties

Motie van het lid Tjeerd de Groot over de bestaande keuringsnorm van de branchevereniging toepassen in de gehele bruine vloot

Motie van het lid Tjeerd de Groot over de bestaande keuringsnorm van de branchevereniging toepassen in de gehele bruine vloot. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 409 Zee- en binnenvaart Nr. 418 MOTIE VAN...

2023D39417

Moties

Motie van het lid Alkaya over inzetten op mogelijkheden voor groepsontheffing voor technische voorschriften voor oudere binnenvaartschepen

Motie van het lid Alkaya over inzetten op mogelijkheden voor groepsontheffing voor technische voorschriften voor oudere binnenvaartschepen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 409 Zee- en binnenvaart Nr. 420 MOTIE VAN HET LID ALKAYA...

2023D39420

Moties

Motie van de leden Westerveld en Werner over ervaringsdeskundigen betrekken bij het ontwikkelen en toetsen van nieuwe wetsvoorstellen aan het VN-verdrag

Motie van de leden Westerveld en Werner over ervaringsdeskundigen betrekken bij het ontwikkelen en toetsen van nieuwe wetsvoorstellen aan het VN-verdrag. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 29 214 Subsidiebeleid VWS Nr. 99 MOTIE VAN...

2023D39488

Moties

Motie van de leden Grinwis en Boulakjar over bij de toewijzing van woningen door corporaties rekening houden met de totale woonlasten

Motie van de leden Grinwis en Boulakjar over bij de toewijzing van woningen door corporaties rekening houden met de totale woonlasten. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid Nr. 1098 MOTIE VAN...

2022D38015

Moties

Motie van de leden Kröger en De Hoop over scenario's uitwerken omtrent omvang en rol van havens in een postfossiele economie

Motie van de leden Kröger en De Hoop over scenario's uitwerken omtrent omvang en rol van havens in een postfossiele economie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 409 Zee- en binnenvaart Nr. 417 MOTIE...

2023D39414

Moties

Motie van het lid Omtzigt c.s. over ervoor zorgen dat energiebedrijven onder het prijsplafond een vergoeding krijgen op basis van de inkoopprijs met een kleine mark-up gebaseerd op reële kosten

Motie van het lid Omtzigt c.s. over ervoor zorgen dat energiebedrijven onder het prijsplafond een vergoeding krijgen op basis van de inkoopprijs met een kleine mark-up gebaseerd op reële kosten. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar...

2022D40327