Moties

Zoekresultaten (53.648)

U zoekt in Kamerstukken, Moties, Van 29-11-2021 Tot en met 30-11-2021

Hieronder vindt u een overzicht van alle ingediende moties. Als u doorklikt op een motie kunt u ook de activiteit waarbij de motie is ingediend, de stemmingsuitslagen en gerelateerde documenten vinden. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking) van de motie.

Kamerleden kunnen moties indienen om een oordeel te geven over het gevoerde beleid, om de regering te vragen iets te doen of juist niet te doen of om meer algemeen een uitspraak te doen over bepaalde zaken of actuele ontwikkelingen. Moties kunnen bij de bespreking van elk onderwerp ingediend worden en ieder Kamerlid kan dat doen. Uiteindelijk worden alle moties in stemming gebracht.

Moties

Gewijzigde motie van de leden Grinwis en Flach over bezien of het grensbedrag voor werkzaamheden die het CBS kan uitvoeren voor derden kan worden verhoogd naar € 33.000 (t.v.v. 32637-604)

Gewijzigde motie van de leden Grinwis en Flach over bezien of het grensbedrag voor werkzaamheden die het CBS kan uitvoeren voor derden kan worden verhoogd naar € 33.000 (t.v.v. 32637-604). TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar...

2024D07582

Moties

Gewijzigde motie van het lid De Kort c.s. over onderzoeken waarom het nog zo eenvoudig is om de "buy now, pay later"-leeftijdscontroles te omzeilen (t.v.v. 24515-747)

Gewijzigde motie van het lid De Kort c.s. over onderzoeken waarom het nog zo eenvoudig is om de "buy now, pay later"-leeftijdscontroles te omzeilen (t.v.v. 24515-747). TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2023-2024 24 515 Preventie...

2024D07546

Moties

Gewijzigde motie van het lid Postma over monitoren welke voorwaarden, prijzen, kortingen en subsidies in onze buurlanden gelden qua aansluiting op het elektriciteitsnet (t.v.v. 29023-474)

Gewijzigde motie van het lid Postma over monitoren welke voorwaarden, prijzen, kortingen en subsidies in onze buurlanden gelden qua aansluiting op het elektriciteitsnet (t.v.v. 29023-474). TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2023-2024 29 023 Voorzienings- en...

2024D07506

Moties

Motie van het lid El Abassi over een actieplan om taalbarrières in de zorg te verkleinen

Motie van het lid El Abassi over een actieplan om taalbarrières in de zorg te verkleinen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 793 Preventief gezondheidsbeleid Nr. 728 MOTIE VAN HET LID EL ABASSI Voorgesteld...

2024D07378

Moties

Motie van het lid Teunissen c.s. over een voorstel waarmee VWS verder kan bijdragen aan meer gezonde, groene schoolpleinen

Motie van het lid Teunissen c.s. over een voorstel waarmee VWS verder kan bijdragen aan meer gezonde, groene schoolpleinen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 793 Preventief gezondheidsbeleid Nr. 721 MOTIE VAN HET LID...

2024D07367

Moties

Motie van de leden Daniëlle Jansen en Krul over in kaart brengen of en hoe alcoholmarketing verboden kan worden via wetgeving

Motie van de leden Daniëlle Jansen en Krul over in kaart brengen of en hoe alcoholmarketing verboden kan worden via wetgeving. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 793 Preventief gezondheidsbeleid Nr. 727 MOTIE VAN...

2024D07377

Moties

Motie van het lid Slagt-Tichelman c.s. over onderzoeken of preventieve programma's gratis beschikbaar gesteld kunnen worden aan scholen

Motie van het lid Slagt-Tichelman c.s. over onderzoeken of preventieve programma's gratis beschikbaar gesteld kunnen worden aan scholen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 793 Preventief gezondheidsbeleid Nr. 720 MOTIE VAN HET LID SLAGT-TICHELMAN...

2024D07364

Moties

Motie van het lid Teunissen c.s. over een verbod op reclame voor ongezond voedsel

Motie van het lid Teunissen c.s. over een verbod op reclame voor ongezond voedsel. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 793 Preventief gezondheidsbeleid Nr. 722 MOTIE VAN HET LID TEUNISSEN C.S. Voorgesteld 29 februari...

2024D07368

Moties

Motie van het lid Van der Plas over scholen actiever ondersteunen bij het aanbieden van gezond voedsel

Motie van het lid Van der Plas over scholen actiever ondersteunen bij het aanbieden van gezond voedsel. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 793 Preventief gezondheidsbeleid Nr. 724 MOTIE VAN HET LID VAN DER...

2024D07371

Moties

Motie van de leden Tielen en Paulusma over monitoren in hoeverre mensen ervaren dat ze gezond en actief kunnen leven

Motie van de leden Tielen en Paulusma over monitoren in hoeverre mensen ervaren dat ze gezond en actief kunnen leven. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 793 Preventief gezondheidsbeleid Nr. 723 MOTIE VAN DE...

2024D07370

Moties

Motie van de leden Daniëlle Jansen en Ceder over de overgebleven SPUK-gelden 2023 ter beschikking stellen voor de gemeenten

Motie van de leden Daniëlle Jansen en Ceder over de overgebleven SPUK-gelden 2023 ter beschikking stellen voor de gemeenten. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 793 Preventief gezondheidsbeleid Nr. 726 MOTIE VAN DE LEDEN...

2024D07376

Moties

Motie van het lid Van der Plas over erop toezien dat in ziekenhuizen dierlijke eiwitten niet van het menu verdwijnen

Motie van het lid Van der Plas over erop toezien dat in ziekenhuizen dierlijke eiwitten niet van het menu verdwijnen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 793 Preventief gezondheidsbeleid Nr. 725 MOTIE VAN HET...

2024D07374

Moties

Motie van de leden Van der Plas en Hertzberger over in de Raad van Ministers tegen de Natuurherstelverordening stemmen en een blokkerende minderheid zoeken ter ondersteuning

Motie van de leden Van der Plas en Hertzberger over in de Raad van Ministers tegen de Natuurherstelverordening stemmen en een blokkerende minderheid zoeken ter ondersteuning. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 508 Interpellatie-Van...

2024D07431

Moties

Motie van het lid Paulusma c.s. over onderzoeken of tabak met een zeer laag nicotinegehalte in Nederland wordt aangeboden en bezien welke rol die kan spelen in het ontmoedigingsbeleid

Motie van het lid Paulusma c.s. over onderzoeken of tabak met een zeer laag nicotinegehalte in Nederland wordt aangeboden en bezien welke rol die kan spelen in het ontmoedigingsbeleid. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024...

2024D07357

Moties

Motie van het lid Dobbe over de preventieaanpak meer baseren op het tegengaan van de maatschappelijke oorzaken van sociaal-economische gezondheidsverschillen

Motie van het lid Dobbe over de preventieaanpak meer baseren op het tegengaan van de maatschappelijke oorzaken van sociaal-economische gezondheidsverschillen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 793 Preventief gezondheidsbeleid Nr. 717 MOTIE VAN HET...

2024D07359