4 resultaten gevonden voor ‘35219’

Hieronder vindt u een overzicht van alle ingediende moties. Als u doorklikt op een motie kunt u ook de activiteit waarbij de motie is ingediend, de stemmingsuitslagen en gerelateerde documenten vinden. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking) van de motie.

Kamerleden kunnen moties indienen om een oordeel te geven over het gevoerde beleid, om de regering te vragen iets te doen of juist niet te doen of om meer algemeen een uitspraak te doen over bepaalde zaken of actuele ontwikkelingen. Moties kunnen bij de bespreking van elk onderwerp ingediend worden en ieder Kamerlid kan dat doen. Uiteindelijk worden alle moties in stemming gebracht.

Gewijzigde motie van het lid Westerveld over afspreken dat gemeenten de door een andere gemeente toegekende jeugdhulp die nog niet is afgerond voortzetten (t.v.v. 35219-8)

Gewijzigde motie van het lid Westerveld over afspreken dat gemeenten de door een andere gemeente toegekende jeugdhulp die nog niet is afgerond voortzetten (t.v.v. 35219-8). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 219 Wijziging van de Jeugdwet in verband met de verduidelijking van

35219-11
Indiener Lisa Westerveld
Kamerlid GL
Motie van het lid Peters over de vormgeving van de onderzoeks-, betaal- en informatieplicht van gemeenten

Motie van het lid Peters over de vormgeving van de onderzoeks-, betaal- en informatieplicht van gemeenten. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 219 Wijziging van de Jeugdwet in verband met de verduidelijking van het woonplaatsbeginsel (Wet wijziging woonplaatsbeginsel) Nr. 10

35219-10
Indiener René Peters
Kamerlid CDA
Motie van het lid Wörsdörfer over de wettelijke verjaringstermijn tussen jeugdhulp en facturatie verkleinen

Motie van het lid Wörsdörfer over de wettelijke verjaringstermijn tussen jeugdhulp en facturatie verkleinen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 219 Wijziging van de Jeugdwet in verband met de verduidelijking van het woonplaatsbeginsel (Wet wijziging woonplaatsbeginsel) Nr.

35219-9
Indiener Martin Wörsdörfer
Kamerlid VVD
Motie van het lid Westerveld over het overgangsrecht verlengen tot de duur van de behandeling

Motie van het lid Westerveld over het overgangsrecht verlengen tot de duur van de behandeling. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 219 Wijziging van de Jeugdwet in verband met de verduidelijking van het woonplaatsbeginsel (Wet wijziging woonplaatsbeginsel) Nr. 8 MOTIE VAN HET

35219-8
Indiener Lisa Westerveld
Kamerlid GL

Kies periode

tot Toepassen