Moties

Zoekresultaten (52.880)

U zoekt in Kamerstukken, Moties

Hieronder vindt u een overzicht van alle ingediende moties. Als u doorklikt op een motie kunt u ook de activiteit waarbij de motie is ingediend, de stemmingsuitslagen en gerelateerde documenten vinden. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking) van de motie.

Kamerleden kunnen moties indienen om een oordeel te geven over het gevoerde beleid, om de regering te vragen iets te doen of juist niet te doen of om meer algemeen een uitspraak te doen over bepaalde zaken of actuele ontwikkelingen. Moties kunnen bij de bespreking van elk onderwerp ingediend worden en ieder Kamerlid kan dat doen. Uiteindelijk worden alle moties in stemming gebracht.

Moties

Motie van het lid Sjoerdsma c.s. over zo snel mogelijk de artikel 7-procedure tegen Hongarije verder brengen en Hongarije het stemrecht in de EU ontnemen

Motie van het lid Sjoerdsma c.s. over zo snel mogelijk de artikel 7-procedure tegen Hongarije verder brengen en Hongarije het stemrecht in de EU ontnemen. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2023-2024 21 501-02 Raad Algemene...

2023D44837

Moties

Motie van de leden Westerveld en Van der Graaf over de rente voor alle studenten die onder het leenstelsel vielen komend jaar bevriezen op het niveau van 2023 (t.v.v. 31288-1083)

Motie van de leden Westerveld en Van der Graaf over de rente voor alle studenten die onder het leenstelsel vielen komend jaar bevriezen op het niveau van 2023 (t.v.v. 31288-1083). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar...

2023D44792

Moties

Motie van het lid Klaver over het in kaart brengen van de risico's van bodemvervuiling door pfas voor de drinkwatervoorziening in de omgeving van Chemours Dordrecht

Motie van het lid Klaver over het in kaart brengen van de risico's van bodemvervuiling door pfas voor de drinkwatervoorziening in de omgeving van Chemours Dordrecht. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 22 343 Handhaving...

2023D44775

Moties

Motie van het lid Klaver over erop toezien dat Rijkswaterstaat de watervergunning van Chemours Dordrecht aanscherpt of zo nodig intrekt om de maatschappelijke functies van het water te herstellen

Motie van het lid Klaver over erop toezien dat Rijkswaterstaat de watervergunning van Chemours Dordrecht aanscherpt of zo nodig intrekt om de maatschappelijke functies van het water te herstellen. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2023-2024...

2023D44774

Moties

Gewijzigde motie van de leden Graus en Wilders over de MKB toets inzetten ten behoeve van winkeliers en horecaondernemers aangaande de voorgenomen accijnsverhoging (t.v.v. 29697-125)

Gewijzigde motie van de leden Graus en Wilders over de MKB toets inzetten ten behoeve van winkeliers en horecaondernemers aangaande de voorgenomen accijnsverhoging (t.v.v. 29697-125). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 29 697 Gebiedsgerichte economische...

2023D44840

Moties

Gewijzigde motie van het lid Erkens c.s. over een analyse van de stapeling van alle maatregelen gericht op de metallurgische en mineralogische sector (t.v.v. 36418-70)

Gewijzigde motie van het lid Erkens c.s. over een analyse van de stapeling van alle maatregelen gericht op de metallurgische en mineralogische sector (t.v.v. 36418-70). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 418 Wijziging van...

2023D44503

Moties

Motie van het lid Romke de Jong over onderzoek naar een groene tak van de Wbso-regeling waarmee het verduurzamen van productieprocessen kan worden gestimuleerd (t.v.v. 32637-537)

Motie van het lid Romke de Jong over onderzoek naar een groene tak van de Wbso-regeling waarmee het verduurzamen van productieprocessen kan worden gestimuleerd (t.v.v. 32637-537). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 637 Bedrijfslevenbeleid...

2023D44712

Moties

Gewijzigde motie van het lid Sjoerdsma over in Europees verband pleiten voor met de VS gecoördineerde afbouw van sancties op Kosovo (t.v.v. 21501-02-2768)

Gewijzigde motie van het lid Sjoerdsma over in Europees verband pleiten voor met de VS gecoördineerde afbouw van sancties op Kosovo (t.v.v. 21501-02-2768). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 21 501-02 Raad Algemene Zaken en...

2023D44886

Moties

Gewijzigde motie van het lid Erkens c.s. over de grenseffecten van de accijnsverhoging op alcohol monitoren (t.v.v. 36418-71)

Gewijzigde motie van het lid Erkens c.s. over de grenseffecten van de accijnsverhoging op alcohol monitoren (t.v.v. 36418-71). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 418 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan...

2023D44505

Moties

Gewijzigde motie van de leden Van der Graaf en Bushoff over een rechtvaardigheidsminimum voor de beschikbaarheid van voorzieningen opstellen (t.v.v. 29697-122)

Gewijzigde motie van de leden Van der Graaf en Bushoff over een rechtvaardigheidsminimum voor de beschikbaarheid van voorzieningen opstellen (t.v.v. 29697-122). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 29 697 Gebiedsgerichte economische perspectieven en Regionaal Economisch...

2023D44839

Moties

Gewijzigde motie van het lid Van der Graaf over het regeringsbeleid onderzoeken op incoherentie op met name de thema’s landbouw en klimaat (t.v.v. 29237-197)

Gewijzigde motie van het lid Van der Graaf over het regeringsbeleid onderzoeken op incoherentie op met name de thema’s landbouw en klimaat (t.v.v. 29237-197). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 29 237 Afrika-beleid Nr. 199...

2023D44926

Moties

Gewijzigde motie van het lid Van den Berg over een herschikkingsplan voor alle hoogcomplexe zorg en/of laagvolumezorg in Nederland (t.v.v. 31765-827)

Gewijzigde motie van het lid Van den Berg over een herschikkingsplan voor alle hoogcomplexe zorg en/of laagvolumezorg in Nederland (t.v.v. 31765-827). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 765 Kwaliteit van zorg Nr. 833 GEWIJZIGDE...

2023D44626

Moties

Gewijzigde motie van het lid Van der Graaf c.s. over het volume van sprinters op verschillende trajecten en momenten verhogen met twee per uur tot 19.00 uur (t.v.v. 29984-1151)

Gewijzigde motie van het lid Van der Graaf c.s. over het volume van sprinters op verschillende trajecten en momenten verhogen met twee per uur tot 19.00 uur (t.v.v. 29984-1151). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024...

2023D44835

Moties

Gewijzigde motie van de leden Sjoerdsma en Brekelmans over zorgen dat het loket Nederland Wereldwijd in gepast klantcontact mensen wijst op de mogelijkheid om zich te registreren als kiezer buiten Nederland (t.v.v. 27925-951)

Gewijzigde motie van de leden Sjoerdsma en Brekelmans over zorgen dat het loket Nederland Wereldwijd in gepast klantcontact mensen wijst op de mogelijkheid om zich te registreren als kiezer buiten Nederland (t.v.v. 27925-951). Tweede Kamer der...

2023D44847

Moties

Motie van het lid Nijboer c.s. over in de aangekondigde analyses ook funderingsproblemen ten gevolge van bodemdaling en funderingen op staal meenemen

Motie van het lid Nijboer c.s. over in de aangekondigde analyses ook funderingsproblemen ten gevolge van bodemdaling en funderingen op staal meenemen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 28 325 Bouwregelgeving Nr. 262 MOTIE VAN...

2023D44809