Moties

Zoekresultaten (47.496)

U zoekt in Kamerstukken, Moties

Hieronder vindt u een overzicht van alle ingediende moties. Als u doorklikt op een motie kunt u ook de activiteit waarbij de motie is ingediend, de stemmingsuitslagen en gerelateerde documenten vinden. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking) van de motie.

Kamerleden kunnen moties indienen om een oordeel te geven over het gevoerde beleid, om de regering te vragen iets te doen of juist niet te doen of om meer algemeen een uitspraak te doen over bepaalde zaken of actuele ontwikkelingen. Moties kunnen bij de bespreking van elk onderwerp ingediend worden en ieder Kamerlid kan dat doen. Uiteindelijk worden alle moties in stemming gebracht.

Moties

Motie van het lid Vestering

Motie van het lid Vestering. 22112-3499 06 oktober 2022 Nieuwe Commissievoorstellen initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie MOTIE VAN HET LID VESTERING Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen... (W De Kamer, Gehoord de beraadslaging, Overwegende dat de milieubelasting door

2022D40046

Moties

Motie van het lid Vestering

Motie van het lid Vestering. 22112-3500 06 oktober 2022 Nieuwe Commissievoorstellen initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie MOTIE VAN HET LID VESTERING Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen... (2) De Kamer, Gehoord de beraadslaging, Constaterende dat de Verordening duurzaam

2022D40047

Moties

Motie van de leden Tjeerd de Groot en Boswijk

Motie van de leden Tjeerd de Groot en Boswijk. 33037-475 06 oktober 2022 Mestbeleid MOTIE VAN DE LEDEN TJEERD DE GROOT EN BOSWIJK Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Mestbeleid (CD d.d. 13/9) ©) Motie monitoren grasland De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat met de afbouw van derogatie vrees bestaat dat boeren grasland om

2022D40024

Moties

Motie van het lid Bisschop

Motie van het lid Bisschop. 33037-471 06 oktober 2022 Mestbeleid MOTIE VAN HET LID BISSCHOP Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Mestbeleid (CD d.d. 13/9) TD Mestbeleid — motie maatwerkaanpak De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat afbouw van de derogatie en de daaraan verbonden voorwaarde van minimaal 80% grasland zal leiden

2022D40016

Moties

Motie van het lid Bisschop

Motie van het lid Bisschop. 33037-472 06 oktober 2022 Mestbeleid MOTIE VAN HET LID BISSCHOP Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Mestbeleid (CD d.d. 13/9) TD Mestbeleid — motie bufferstroken De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de voorgestelde generieke aanwijzing van drie meter brede bemestingsvrije bufferzones afwijkt

2022D40017

Moties

Motie van de leden Thijssen en Bromet

Motie van de leden Thijssen en Bromet. 33037-474 06 oktober 2022 Mestbeleid MOTIE VAN DE LEDEN THIJSSEN BROMET Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Mestbeleid (CD d.d. 13/9) Motie: derogatie gelden toekomstbestendig besteden De Kamer, Gehcord de beraadslaging; Overwegende, het ondersteunen van veehouders die hun derogatie verliezen, van

2022D40022

Moties

Motie van het lid Boswijk c.s.

Motie van het lid Boswijk c.s.. 33037-470 06 oktober 2022 Mestbeleid MOTIE VAN HET LID BOSWIJK C.S. Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Mestbeleid (CD d.d. 13/9) a De kamer, Gehoord de beraadslaging, Constaterende dat als er met verplichte bemestingsvrije zones gaat worden gewerkt de bestaande vergoedingen voor veel natuur in slootkanten

2022D40014

Moties

Motie van het lid Boswijk c.s.

Motie van het lid Boswijk c.s.. 33037-469 06 oktober 2022 Mestbeleid MOTIE VAN HET LID BOSWIJK C.S. Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Mestbeleid (CD d.d. 13/9) ©) De Kamer, Gehoord de beraadslaging, Constaterende dat als er met verplichte bemestingsvrije zones gewerkt gaat worden hierdoor een groot areaal grond voor voedselproductie

2022D40010

Moties

Motie van het lid Grinwis c.s.

Motie van het lid Grinwis c.s.. 33037-473 06 oktober 2022 Mestbeleid MOTIE VAN HET LID GRINWIS C.S. Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Mestbeleid (CD d.d. 13/9) De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat een groot deel van de implementatie van het vernieuwde GLB/NSP nog onduidelijk is of niet vaststaat en de

2022D40021

Moties

Motie van het lid Vestering

Motie van het lid Vestering. 33037-459 MOTIE Mestbeleid VAN HET LID VESTERING 06 oktober 2022 Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Mestbeleid (CD d.d. 13/9) Q De Kamer, Gehoord de beraadslaging, Verzoekt de regering geen tegemoetkomingregeling op te stellen voor de derogatie, en gaat over tot de orde van de dag, Vestering

2022D39995

Moties

Motie van de leden Bromet en Thijssen

Motie van de leden Bromet en Thijssen. 33037-464 06 oktober 2022 Mestbeleid MOTIE VAN DE LEDEN BROMET EN THIJSSEN Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Mestbeleid (CD d.d. 13/9) De Kamer, Gehoord de beraadslaging, Overwegende dat de landbouw voor een groot aantal verschillende uitdagingen staat en dat deze niet eén voor één op de kunnen

2022D40000

Moties

Motie van het lid Van Campen c.s.

Motie van het lid Van Campen c.s.. 33037-467 Mestbeleid MOTIE VAN HET LID VAN CAMPEN C.S. 06 oktober 2022 Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Mestbeleid (CD d.d. 13/9) () De Kamer, Gehoord de beraadslaging, Constaterende dat het tot 2026 voorgestelde afbouwpad van derogatie op de Nitraatrichtlijn aantoonbaar juridisch geborgd zal leiden

2022D40006

Moties

Motie van het lid Vestering

Motie van het lid Vestering. 33037-457 06 oktober 2022 Mestbeleid MOTIE VAN HET LID VESTERING Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Mestbeleid (CD d.d. 13/9) () De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er stapsgewijs een eind komt aan de derogatie en dat daarmee ook een einde komt aan eێn van de voorwaarden aan de

2022D39993

Moties

Motie van het lid Van der Plas

Motie van het lid Van der Plas. 33037-463 06 oktober 2022 Mestbeleid MOTIE VAN HET LID VAN DER PLAS Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Mestbeleid (CD d.d. 13/9) @D Motie- Generieke aanwijzing bufferstroken schrappen De Kamer, Gehoord de beraadslaging, Constaterende dat de derogatiebeschikking een algeheel geldende aanwijzing van

2022D39999

Moties

Motie van het lid Van der Plas

Motie van het lid Van der Plas. 33037-461 Mestbeleid MOTIE VAN HET LID VAN DER PLAS 06 oktober 2022 Plenair (tweeminutendebat) - Tweeminutendebat Mestbeleid (CD d.d. 13/9) Motie - handhaven productieplafonds De Kamer, Gehoord de beraadslaging, Constaterende dat de derogatiebeschikking nieuwe plafonds voor de productie van dierlijke mest invoert;

2022D39997

Naar boven