Motie : Motie van het lid Grinwis c.s. over op basis van de geactualiseerde bronnenanalyses gebieden waar de landbouw 19 procent of minder aan de nutriëntenbelasting bijdraagt met spoed niet langer aanwijzen als NV-gebied

Download

Indieners