Motie (gewijzigd/nader) : Gewijzigde motie van de leden Podt en Grinwis over samen met de onafhankelijke commissie bezien of Parkinson gekwalificeerd kan worden als beroepsziekte en deze te laten vallen onder de TSB (t.v.v. 27858-666)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Anne-Marijke Podt, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Pieter Grinwis, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 105
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
PVV 37 Tegen
GroenLinks-PvdA 25 Voor
VVD 24 Voor
NSC 20 Voor
D66 9 Voor
BBB 7 Tegen
CDA 5 Voor
SP 5 Voor
ChristenUnie 3 Voor
DENK 3 Voor
FVD 3 Voor
PvdD 3 Voor
SGP 3 Voor
Volt 2 Voor
JA21 1 Tegen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

27858-671 Invulling moties en toezeggingen op het beleidsterrein gewasbescherming

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30

Procedurevergadering LVVN

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15