Motie : Motie van het lid Van Hijum c.s. over het Presidium verzoeken om onderzoek te doen naar versterking van de ondersteuning van het budgetrecht middels een bureau begroting en verantwoording

Download

Indieners

Activiteiten

Verantwoordingsdebat over het jaar 2023

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 13:15