Motie : Motie van de leden De Hoop en Chakor over onderzoek naar de opschorting van lozingsvergunningen als niet wordt voldaan aan de grenswaarden die gelden voor het water waarin geloosd wordt

Download

Indieners

Activiteiten

Tweeminutendebat Wadden (CD 13/3)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20