Motie : Motie van de leden Martens-America en De Kort over concrete doelstellingen koppelen aan gelden, zoals aangedragen in het rapport van de Algemene Rekenkamer

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Claire Martens-America, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Daan de Kort, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31524-617 Voortgang Werkagenda mbo en Stagepact mbo

Indiener E.E.W. Bruins, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Activiteiten

Slotwet, Jaarverslag 2023 en de Staat van het Onderwijs

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00