Motie : Motie van het lid Veltman c.s. over een juridisch kader en afspraken over gegevensuitwisseling met het oog op invoering van regionale reisverboden

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Hester Veltman, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Olger van Dijk, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Hidde Heutink, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Openbaar vervoer en Taxi (CD 17/4)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00