Motie : Motie van het lid Daniëlle Jansen c.s. over onderzoeken welke mogelijkheden zorgaanbieders hebben om het huidige verbod op winstuitkeringen in de zorg te ontwijken

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Daniëlle Jansen, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Julian Bushoff, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Harmen Krul, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

36410-XVI-152 Appreciatie motie lid Daniëlle Jansen c.s. onderzoek excessieve vergoedingen (Kamerstuk 36410-XVI-148)

Indiener C. Helder, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Activiteiten

Dertigledendebat over de gevolgen van private equity in de zorg

Plenair debat (dertigledendebat)
Tijd activiteit: 21:50

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00