Motie : Motie van de leden Teunissen en Postma over de import van houtige biomassa uit het buitenland sterk ontmoedigen en geen nieuwe subsidies hiervoor verstrekken

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Christine Teunissen, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Wytske Postma, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32813-1389 Reactie op de motie van de leden Teunissen en Postma over de import van houtige biomassa uit het buitenland sterk ontmoedigen en geen nieuwe subsidies hiervoor verstrekken (Kamerstuk 32813-1381)

Indiener R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Activiteiten

Tweeminutendebat Klimaat en Energie (algemeen) (CD 14/3)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedurevergadering Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00