Motie (gewijzigd/nader) : Gewijzigde motie van de leden Bushoff en Timmermans over geen onomkeerbare besluiten nemen inzake het afschalen van het Zuyderland ziekenhuis (t.v.v. 29247-445)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Julian Bushoff, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Frans Timmermans, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

29247-452 Reactie op moties ingediend tijden het tweeminutendebat over acute zorg van 11 april 2024

Indiener P.A. Dijkstra, minister voor Medische Zorg

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00