Motie : Motie van de leden Heinen en Van Hijum over uit blijven dragen dat het Herstel- en Veerkrachtfonds een eenmalig crisisinstrument is en blijft

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Eelco Heinen, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Eddy van Hijum, Tweede Kamerlid