Motie : Motie van het lid Podt over het uitwerken van de mogelijkheden van een garantiefonds voor innovaties in de defensie-industrie

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Anne-Marijke Podt, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

36410-X-93 Actieagenda productie- en leveringszekerheid munitie en defensiematerieel

Indiener K.H. Ollongren, minister van Defensie

Lijst van vragen

Lijst van vragen over de Reactie op de initiatiefnota van de leden Boswijk en Tuinman over het structureel verhogen van de Europese munitieproductie (Kamerstuk 36494-4)

Indiener R. de Roon, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie

Brief regering

36494-4 Reactie op de initiatiefnota van de leden Boswijk en Tuinman over het structureel verhogen van de Europese munitieproductie (Kamerstuk 36494)

Indiener K.H. Ollongren, minister van Defensie

Activiteiten

Begroting Defensie (36410-X) antwoord 1e termijn + rest

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 18:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30