Motie : Motie van de leden Ram en Kamminga over het opbouwen van een gelijkwaardige handelsrelatie tussen Nederland en India

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Dennis Ram, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Roelien Kamminga, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

36410-XVII-55 Rapportage economische missies en bezoeken in 2023 en andere beleidsontwikkelingen op terrein internationalisering Nederlands bedrijfsleven

Indiener E.N.A.J. Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10

Jaarverantwoording 2023

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 14:30