Motie : Motie van het lid Diederik van Dijk over een advies van de Gezondheidsraad over in hoeverre de huidige benadering van genderbevestigende behandelingen bij minderjarigen recht doet aan het geldende gezondheidsrechtelijke kader

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Diederik van Dijk, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31016-372 Reactie op het Final Report van de Cass Independent Review en de betekenis hiervan voor genderzorg voor minderjarigen in Nederland en uitvoering aangenomen moties

Indiener P.A. Dijkstra, minister voor Medische Zorg

Brief regering

31016-371 Evaluatierapport kwaliteitsstandaard Transgenderzorg-somatisch

Indiener P.A. Dijkstra, minister voor Medische Zorg

Activiteiten

Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (36410-XVI) antwoord 1e TK + rest

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 15:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Medische ethiek/orgaandonatie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00