Motie : Motie van het lid Sneller c.s. over het opheffen van de vrijstelling van inkomstenbelasting voor de leden van het Koninklijk Huis

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  Joost Sneller, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Nicolien van Vroonhoven, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Senna Maatoug, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Stephan van Baarle, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Sandra Beckerman, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Ines Kostić, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

36410-I-12 Reactie op het verzoek van het lid Keijzer, gedaan tijdens het debat over de Begroting van Algemene Zaken en de Begroting van de Koning op 18 januari 2024, over informatie die betrekking heeft op het rapport uit 2015 over de begroting van de Koning en de rationale van de belastingvrijdom en de hoogte van de Grondwettelijke uitkering

Indiener M. Rutte, minister van Algemene Zaken

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

gewijzigde eindtijd: was 12.30 uur)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00