Statenpassage

Motie : Motie van de leden Krul en Peters over de kosten onderzoeken van het beperken van de rente op studieschulden

Download

Indieners

  • Indiener
    Harmen Krul, Kamerlid CDA
  • Medeindiener
    W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

36410-VIII-36 Reactie op het amendement Omtzigt c.s. ver het versoberen van de zgn. 30%-regeling (Kamerstuk 36418-63) en diverse moties en toezeggingen op het gebied van studiefinanciering

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Activiteiten

Tweeminutendebat Onderwijskwaliteit in het hoger onderwijs (CD 11/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:35

Stemmingen (over alle onderwerpen tot en met 25 oktober 2023)

Stemmingen
Tijd activiteit: 13:30

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15