Statenpassage

Motie : Motie van de leden Krul en Peters over een instellingsexamen voor burgerschap opnemen in de Wet educatie en beroepsonderwijs

Download

Indieners

  • Indiener
    Harmen Krul, Kamerlid CDA
  • Medeindiener
    W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Mbo (basisvaardigheden/positie en medezeggenschap van studenten) (CD 13/9)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:15

Stemmingen (over alle onderwerpen tot en met 25 oktober 2023)

Stemmingen
Tijd activiteit: 13:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50