Statenpassage

Motie : Motie van het lid Palland c.s. over bij het verhogen van het minimumloon in Caribisch Nederland ook inzetten op verlaging van de werkgeverslasten

Download

Indieners