Motie (gewijzigd/nader) : Gewijzigde motie van de leden Smals en Léon de Jong over duidelijke en transparante communicatie over de afweging van financiële consequenties versus andere overwegingen opnemen in toetsingskaders (t.v.v. 32043-620)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    B.M.G. Smals, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Léon de Jong, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50