Statenpassage

Motie : Motie van de leden Strolenberg en Inge van Dijk over een tussenregeling voor sportduikers die geen arbeid verrichten waarbij bijzondere gevaren voor de veiligheid of de gezondheid bestaan

Download

Indieners

  • Indiener
    M.F. Strolenberg, Tweede Kamerlid
  • Medeindiener
    Inge van Dijk, Kamerlid CDA

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 147
75Verplicht: 75
149Totaal: 149

Fracties Zetels Voor/Tegen Niet deelgenomen
VVD 34 Voor
D66 23 Voor
PVV 16 Voor
CDA 14 Voor
PvdA 9 Voor
SP 9 Voor
GroenLinks 8 Voor
PvdD 6 Voor
ChristenUnie 5 Voor
FVD 5 Voor
BBB 4 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
Groep Van Haga 2 Voor
Volt 2 Voor
BIJ1 1 Voor
Ephraim 1 Niet deelgenomen
Fractie Den Haan 1 Voor
G√ľndogan 1 Voor
JA21 1 Voor
Omtzigt 1 Niet deelgenomen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

25883-479 Uitvoering van de motie van de leden Strolenberg en Inge van Dijk over een tussenregeling voor sportduikers die geen arbeid verrichten waarbij bijzondere gevaren voor de veiligheid of de gezondheid bestaan (Kamerstuk 25883-474)

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Activiteiten

Tweeminutendebat Gezond en veilig werken (CD 15/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedures en brieven SZW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Gezond en veilig werken

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00