Statenpassage

Motie : Motie van de leden Raemakers en Westerveld over in de AMvB opnemen dat indexering conform de ova-systematiek de minimale optie dient te zijn

Download

Indieners

Activiteiten

Tweeminutendebat Voorhang ontwerpbesluit reële prijzen Jeugdwet (31839-971)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 13:31

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00