Motie : Motie van het lid Wuite over een haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheid van een regionale ontwikkelingsmaatschappij in het Caribische deel van het Koninkrijk

Download

Indieners

  • Indiener
    J. Wuite, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een schriftelijk overleg

36410-IV-46 Verslag van een schriftelijk overleg over de uitwerking passage coalitieakkoord over het beschikbaar stellen EZK-financieringsinstrumenten voor het hele Koninkrijk (Kamerstuk 36200-IV-89)

Indiener C. Stoffer, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Eindtekst

36401, eindtekst

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijgewerkte tekst

36401, bijgewerkt t/m nr. 5 (NvW d.d. 25 september 2023)

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nota van wijziging

36401-5 Nota van wijziging

Indiener H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Verslag van een wetgevingsoverleg

36401-4 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 13 september 2023, over wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de herfinanciering Covid-leningen)

Indiener W. Paulusma, Tweede Kamerlid

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

36401-3 Verslag (blanco)

Indiener W. Paulusma, Tweede Kamerlid

Memorie van toelichting

36401-2 Memorie van toelichting

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Voorstel van wet

36401-1 Voorstel van wet

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00