Motie : Motie van het lid Wuite over in gesprek treden over gefaseerde en gedeeltelijke kwijtschelding van de coronaleningen

Download

Indieners

  • Indiener
    J. Wuite, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

36401, eindtekst

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijgewerkte tekst

36401, bijgewerkt t/m nr. 5 (NvW d.d. 25 september 2023)

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nota van wijziging

36401-5 Nota van wijziging

Indiener H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Verslag van een wetgevingsoverleg

36401-4 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 13 september 2023, over wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de herfinanciering Covid-leningen)

Indiener W. Paulusma, Tweede Kamerlid

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

36401-3 Verslag (blanco)

Indiener W. Paulusma, Tweede Kamerlid

Memorie van toelichting

36401-2 Memorie van toelichting

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Voorstel van wet

36401-1 Voorstel van wet

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50