Motie : Motie van de leden Den Haan en Romke de Jong over een verkenning naar de wenselijkheid van toegang tot om- en bijscholingsregelingen voor gepensioneerden

Download

Indieners

  • Indiener
    N.L. den Haan, Tweede Kamerlid
  • Medeindiener
    R.H. (Romke) de Jong, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Arbeidsmarktbeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Procedures en brieven SZW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40