Statenpassage

Motie : Motie van de leden Den Haan en Romke de Jong over een verkenning naar de wenselijkheid van toegang tot om- en bijscholingsregelingen voor gepensioneerden

Download

Indieners

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15