Motie (gewijzigd/nader) : Gewijzigde motie van de leden Romke de Jong en Van Weyenberg over een VOR voor iedere accountancycontrole bij grote bedrijven als verplichting opnemen in de Corporate Governance Code (t.v.v. 32637-520)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.H. (Romke) de Jong, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 139
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 34 Voor
D66 24 Voor
PVV 17 Voor
CDA 14 Voor
PvdA 9 Voor
SP 9 Voor
GroenLinks 8 Voor
PvdD 6 Voor
ChristenUnie 5 Voor
FVD 5 Tegen
DENK 3 Voor
Groep Van Haga 3 Tegen
JA21 3 Tegen
SGP 3 Voor
Volt 2 Voor
BBB 1 Voor
BIJ1 1 Voor
Fractie Den Haan 1 Voor
Gündogan 1 Voor
Omtzigt 1 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Lijst van vragen

Lijst van vragen over de zesde voortgangsrapportage kwartiermakers toekomst accountancysector (Kamerstuk 33977-45)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief regering

31083-68 Reactie voorstel verklaring omtrent risicobeheersing (VOR)

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg, minister van Financiën

Brief regering

33977-45 Zesde voortgangsrapportage kwartiermakers toekomst accountancysector

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Brief regering

31083-66 Reactie op verzoek commissie over het ontbreken van een bepaling over de verklaring omtrent risicobeheersing in de geactualiseerde corporate governance code in relatie tot de gewijzigde motie van de leden Romke de Jong en Van Weyenberg (Kamerstuk 32637-558)

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Brief regering

32637-559 Appreciatie op de gewijzigde motie van de leden Romke de Jong en Van Weyenberg over een VOR voor iedere accountancycontrole bij grote bedrijven als verplichting opnemen in de Corporate Governance Code (Kamerstuk 32637-558)

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30

Procedurevergadering commissie EZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Extra procedurevergadering commissie Financiën (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Zesde voortgangsrapportage kwartiermakers toekomst accountancysector (Tot nader order uitgesteld)

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:59

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Zesde voortgangsrapportage kwartiermakers toekomst accountancysector

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 14:00