Statenpassage

Motie : Motie van het lid Dekker-Abdulaziz over een integrale visie op nieuwe AI-producten

Download

Indieners

  • Indiener
    H. Dekker-Abdulaziz, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een schriftelijk overleg

36200-VIII-257 Verslag van een schriftelijk overleg over beleidsreactie op het rapport ‘Naar hoogwaardig digitaal onderwijs’ van het Rathenau Instituut en de verkenning ‘Inzet van intelligente technologie’ van de Onderwijsraad (Kamerstukken 36200-VIII/26643-207

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Lijst van vragen en antwoorden

27529-300 Lijst van vragen en antwoorden over de Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg (o.a. Kamerstuk 27529-291)

Indiener B.M.G. Smals, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Activiteiten

Tweeminutendebat Kunstmatige Intelligentie (CD 25/1)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:35