Motie : Motie van het lid Drost over de Europese voorstellen inzake digitalisering scherper en krititscher toetsen aan uitgangspunten als vrijwilligheid, regie over eigen data en transparantie

Download

Indieners

  • Indiener
    N. Drost, Tweede Kamerlid

Activiteiten