Statenpassage

Motie : Motie van het lid Ceder c.s. over in de opdracht voor het herdenkinscomité meerjarig aandacht voor blijvende verzoening tussen gemeenschappen in het Koninkrijk en Suriname opnemen

Download

Indieners

Activiteiten

Naar boven