Motie : Motie van het lid Holman c.s. over voortaan een rekenkundige ondergrens van 1 mol per hectare per jaar hanteren voor stikstofdepositie waarbij een passende beoordeling nodig is voor een vergunning

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  Harm Holman, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Rosanne Hertzberger, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Jeanet Nijhof-Leeuw, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Caroline van der Plas, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Cor Pierik, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

35334-287 Uitvoering motie rekenkundige ondergrens

Indiener C. van der Wal, minister voor Natuur en Stikstof

Activiteiten

Debat over het landbouw- en natuurbeleid

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:25

Procedurevergadering commissie LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Stikstof, NPLG en natuur

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35