Motie : Motie van het lid Christine Teunissen c.s. over er in de onderhandelingen over de EU-Bodemrichtlijn voor pleiten dat het doel voor gezonde bodems in 2050 een resultaatsverplichting wordt

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Christine Teunissen, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Ines Kostić, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Laura Bromet, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Milieuraad op 18 december 2023 (21 501-08, nr. 916)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15