Motie : Motie van het lid Eppink over het agenderen van de mensenrechtenschendingen in de Chinese visserijsector

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    D.J. Eppink, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

21501-32-1618 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 17 januari 2024, over Landbouw- en Visserijraad (22/23 januari)

Indiener D.J.G. Graus, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

21501-32-1610 Verslag Landbouw- en Visserijraad 10 tot en met 12 december 2023

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

21501-32-1601 Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 10-11 december2023

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

21501-32-1598 Verslag Landbouw- en Visserijraad 23-24 oktober 2023

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

21501-32-1595 Uitvoering van de motie van het lid Eppink over het agenderen van de mensenrechtenschendingen in de Chinese visserijsector (Kamerstuk 21501-32-1588)

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Activiteiten

Tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad 23-24 oktober 2023

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Landbouw- en Visserijraad 20 november (en 11/12 december)

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering commissie LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Landbouw- en Visserijraad (22/23 januari)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Tuinbouw, visserij en biotechnologie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00