Statenpassage

Motie : Motie van het lid Klink over de Europese Commissie steunen in haar aanbeveling een risicobeoordeling inzake kritieke technologie uit te voeren

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.J. Klink, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

22112-3826 Appreciatie van de aanbeveling van de Europese Commissie op een aantal kritieke technologiegebieden

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Activiteiten

Tweeminutendebat Informele Raad Buitenlandse Zaken Handel van 19 en 20 oktober 2023 (21501-02, nr. 2735)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:25

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Procedurevergadering commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00