Motie : Motie van de leden Erkens en Boswijk over een jaarlijks budget van 9 miljoen aan structurele middelen voor nucleaire kennisinfrastructuur

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Silvio Erkens, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Derk Boswijk, Tweede Kamerlid