Motie : Motie van het lid Bikker c.s. over voorkomen van de voorziene prijsstijgingen in 2024 in het regionaal openbaar vervoer

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  Mirjam Bikker, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Henri Bontenbal, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Caroline van der Plas, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Chris Stoffer, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  L.M.C. Marijnissen, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Geert Wilders, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Laurens Dassen, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Jan Paternotte, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Jesse Klaver, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Sophie Hermans, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

36410-A-49 Strategische keuzes bereikbaarheid

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

23645-819 Stand van zaken en vooruitblik ontwikkelingen OV en Taxi

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Verslag van een schriftelijk overleg

24724-221 Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de brief OV-NL en DOVA met betrekking tot de vergoeding voor de studentenreisvoorziening (Kamerstuk 24724-215)

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

23645-817 Uitkomsten Landelijke Openbaar Vervoer en Spoortafel

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

23645-813 Reactie op de motie van de leden Van Ginneken en Van der Graaf over de mogelijkheden, belemmeringen en kosten van het aan minima ter beschikking stellen van vervoersbewijzen (Kamerstuk 29385-121)

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Nota van wijziging

36410-A-17 Nota van wijziging

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

23645-811 Aanvullende financiële steun voor het openbaar vervoer

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

36410-83 Aangenomen moties met budgettaire consequenties tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Activiteiten

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Strategische keuzes bereikbaarheid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30

Openbaar vervoer en taxi

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35