Statenpassage

Motie : Motie van het lid Klaver c.s. over financiële en juridische steun bieden aan medeoverheden die juridische stappen zetten tegen Chemours en haar PFAS-vervuiling

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  Jesse Klaver, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Henri Bontenbal, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Jan Paternotte, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Mirjam Bikker, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

22343-369 Omgaan met het voorzorgbeginsel en potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

22343-363 Reactie op de motie van het lid Klaver c.s. over financiële en juridische steun bieden aan medeoverheden die juridische stappen zetten tegen Chemours en haar PFAS-vervuiling (Kamerstuk 36410-25)

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

22343-362 Uitstel reactie op de motie van het lid Klaver c.s. over financiële en juridische steun bieden aan medeoverheden die juridische stappen zetten tegen Chemours en haar PFAS-vervuiling (Kamerstuk 36410-25)

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Activiteiten

Algemene Politieke Beschouwingen (antwoord 1e termijn + rest)

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:16

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Externe veiligheid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:44

Externe veiligheid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:54

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50