Motie : Motie van het lid Bushoff over het voorwaardelijk toelaten van geneesmiddelen totdat de effectiviteit in de praktijk is getest

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Julian Bushoff, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Lijst van vragen

Lijst van vragen over Voortgang pakketbeheer van dure geneesmiddelen (Kamerstuk 29477-883)

Indiener M. Agema, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

29477-883 Voortgang pakketbeheer van dure geneesmiddelen

Indiener P.A. Dijkstra, minister voor Medische Zorg

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Voortgang pakketbeheer van dure geneesmiddelen

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 14:00

Hulp- en geneesmiddelenbeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10

Zorgverzekeringsstelsel

Commissiedebat
Tijd activiteit: 12:00