Motie : Motie van het lid Paulusma over een plan opstellen om leiderschap van verpleegkundigen binnen de wijkteams te bevorderen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Wieke Paulusma, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

33578-113 Visie eerstelijnszorg 2030

Indiener C. Helder, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Activiteiten

Tweeminutendebat Eerstelijnszorg (CD 5/7)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:20

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:25

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15