Motie : Motie van het lid Vestering over een landelijke verplichting van beschuttingsmogelijkheden voor weidedieren

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    L. Vestering, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Lijst van vragen en antwoorden

28286-1317 Lijst van vragen en antwoorden over voortgang convenant dierwaardige veehouderij en daarmee verband houdende wet- en regelgeving (Kamerstuk 28286-1297)

Indiener M. Amhaouch, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

28286-1315 Verzamelbrief dierenwelzijn

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Activiteiten

Tweeminutendebat Dieren in de veehouderij (CD 15/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:25

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Nota van Wijziging ten aanzien van artikel 2.1 van de Wet dieren (vervolg)

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Dieren in de veehouderij

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:30