Motie : Motie van het lid Romke de Jong c.s. over samen met de ROM's en provincies inzichtelijk maken wat nodig is om de aanjagende positie te versterken om zo innovatiekracht in de regio beter te ontsluiten

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  R.H. (Romke) de Jong, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  M. Amhaouch, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  P.J.T. van Strien, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32637-593 Voortgangsrapportage Strategische agenda Ondernemingsklimaat

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Activiteiten

Einde vergadering: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 01:00

Tweeminutendebat Innovatie (CD 21/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 23:05

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering commissie Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

Verdienvermogen van Nederland

Commissiedebat
Tijd activiteit: 18:00

Procedurevergadering Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:00

Economische Veiligheid en strategische autonomie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:30