Motie : Motie van het lid Brekelmans c.s. over een proactieve rol innemen bij de spoedige totstandkoming van een Europees screeningsmechanisme voor uitgaande investeringen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Ruben Brekelmans, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    S.W. Sjoerdsma, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Derk Boswijk, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een schriftelijk overleg

21501-02-2816 Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de Geannoteerde agendavoor de Informele Raad Buitenlandse Zaken Handel van 22 en 23 januari 2024 (Kamerstuk 21501-02-2796)

Indiener J. Thijssen, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda voor de Informele Raad Buitenlandse Zaken Handel van 22 en 23 januari 2024 (Kamerstuk 21501-02-2796)

Indiener J. Thijssen, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan min. BuHa-OS - Inbreng schriftelijk overleg Informele RBZ Handel van 22 en 23 januari 2024

Indiener E.A.M. Meijers, griffier

Brief regering

21501-02-2796 Geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken Handel van 22 en 23 januari 2024

Indiener G.E.W. van Leeuwen, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Verslag van een schriftelijk overleg

22112-3825 Verslag van een schriftelijk overleg over Fiche: Mededeling Europese Economische Veiligheidsstrategie (Kamerstuk 22112-3761)

Indiener R.J. (Rudmer) Heerema, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Verslag van een schriftelijk overleg

21501-02-2782 Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken van 13 november 2023 (Kamerstuk 21501-02-2777)

Indiener R.J. (Rudmer) Heerema, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan min. BuHa-OS inbreng schriftelijk overleg Informele Raad Buitenlandse Zaken Handel d.d. 5 oktober 2023

Indiener E.A.M. Meijers, griffier

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda voor de informele Raad Buitenlandse Zaken Handel van 19 en 20 oktober 2023

Indiener J. Wuite, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Brief regering

21501-02-2735 Geannoteerde agenda voor de informele Raad Buitenlandse Zaken Handel van 19 en 20 oktober 2023

Indiener E.N.A.J. Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over Fiche: Mededeling Europese Economische Veiligheidsstrategie (Kamerstuk 22112-3761)

Indiener R.J. (Rudmer) Heerema, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan minister Buza - Inbreng schriftelijk overleg over Fiche: Mededeling Europese Economische Veiligheidsstrategie

Indiener A.W. Westerhoff, griffier

Brief regering

22112-3761 Fiche: Mededeling Europese Economische Veiligheidsstrategie

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Activiteiten

Tweeminutendebat China (CD 6/7)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 22:10

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Mededeling Europese Economische Veiligheidsstrategie

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Informele Raad Buitenlandse Zaken Handel

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:25

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00