Statenpassage

Motie : Motie van het lid Gündogan c.s. over onderzoeken welke aspecten van sociale media bijdragen aan risico’s voor de democratie

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    N. Gündogan, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    H. Dekker-Abdulaziz, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    E.J. Slootweg, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

30821-206 Uitstel aanbieding literatuuronderzoek sociale media en democratie met speciale aandacht voor anonimiteit

Indiener H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief commissie aan bewindspersoon

Brief aan de staatssecretaris BZK inzake verzoek om technische brief door ambtenaren van het ministerie

Indiener L. Boeve , griffier

Brief commissie aan bewindspersoon

Uitgaande brief aan de Staatssecretaris BZK d.d. 25 januari 2024 - verzoek om schriftelijke reactie te ontvangen waarin wordt aangegeven wanneer in 2024 verzamelbrieven naar de Kamer worden gestuurd

Indiener L. Boeve , griffier

Brief regering

26643-1112 Verzamelbrief Digitalisering december 2023

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

35165-64 Weerbaarheid verkiezingsproces Tweede Kamerverkiezing 22-11-2023

Indiener H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Einde vergadering: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 01:00

Tweeminutendebat Desinformatie en online platformen (CD 14/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:35

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Notaoverleg Digitalisering

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Verkiezingen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00