Statenpassage

Motie (gewijzigd/nader) : Gewijzigde motie van de leden Van der Plas en Koerhuis over de gewijzigde dienstregeling tussen Holwerd en Ameland op de kortst mogelijke termijn terugdraaien (t.v.v. 36200-A-81)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Caroline van der Plas, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    D.A.N. Koerhuis, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31409-416 Instemming nieuwe dienstregeling Ameland van 8 september tot en met 31 december 2023

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Activiteiten

Einde vergadering: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 01:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Openbaar vervoer en taxi

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00